Velkommen til Center for Magtanalyse hjemmeside

Vi er en medlemsbaseret forening. Vores vision er er stoppe mænds vold mod kvinder, minoriteter og andre mænd i Danmark.

Vi arbejder med erfaringsbaseret viden om vold, forskning om vold og igennem aktivisme sætter vi fokus på hvad vold er, og hvordan vold altid hænger sammen med magt og ulighed. Vi anvender vores viden vi til at:

1) Påvirke den politiske dagsorden via indspark til politiske udspil, møder med politikere og myndigheder.

2) Vi opbygger alliancer og samarbejdspartnere på kryds og tværs af andre foreninger.

Som medlem i foreningen tilbyder vi netværk, gratis gruppeforløb til voldsudsatte, 1:1 sparring og rådgivning om voldsforebyggelse.


På hjemmesiden kan du lære mere om vores arbejde, indsatser arrangementer og støttegrupper.

Under fanen ‘Nyheder’ -> ‘Erfaringer’ kan du følge med i vores tidligere arbejde.


Seneste nyt:

Aktion Separat Ligestillingsministerium

I går havde vi et møde med folketingspolitiker Samira Nawa og er ved at klargøre indsatserne, der skal skubbe det nuværende ligestillingsministerium ud af beskæftigelsesministeriet og ind i et selvstændigt ministerium.

Vi arbejder for at skabe et Danmark uden vold. Hvordan gør vi det? Vi forebygger! Vi skaber blik for de sociale normer, der ligger til grund for volden. Forskning viser, at kønnede normer, som fastholder social ulighed, allerede eksisterer før et menneske fødes. Disse normer vedligeholdes gennem børneopdragelse og anden socialisering og virker bestemmende for, hvad man kan opnå samt hvordan man kan opnå det. 

Og blandt andet derfor skal vi have et seperat ligestillingsministerium og politikere, som tør gøre sociale normer til politisk genstandsfelt. Det var ikke for sjov, at vores feministiske forgængere råbte: “Det private er politisk!” 

Hvis du er interesseret i at indgå i arbejdsgruppen, kan du skrive til os på: centerformagtanalyse@gmail.com


Vi har fået virksomhedspraktikant: Lærke Thrysøe Nielsen

I denne uge 22.3.2021 har vi hos Center for Magtanalyse fået Lærke Thrysøe Nielsen i virksomhedspraktik. Hun er tilknyttet som konsulent, hvor hun skal hjælpe os med at opbygge en virksomhedsrettet indsats. Særligt med fokus på forebyggelse af seksualiseret chikane. Hun har en kandidat specialisering i Globale Kønsstudier, erfaring med forskning, kommunikation og fundraising. Derudover har hun erfaring fra internationale og nationale organisationer i forhold til arbejde med at udrydde mænds vold mod kvinder.


Nyt Debatindlæg i Politiken
Chris Poole og Ditte Bjerregaard har et bidrag med i Politiken i dag.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_4777-1.jpg

I sidste uge da den unge engelske Sarah Everard blev dræbt af en politimand blev vi ringet op af flere journalister. De vil vide hvorfor kvinder er utrygge og de vil have hurtige ‘how to end violence-tips’.

For to uger siden, da vi afholdt konferencen STOP Vold Mod Kvinder, inviterede vi medierne – men ingen mødte op.
Vi skal begynde at forholde os til at voldsforebyggelse er noget der skal starte tidligt i undervisningen og ikke kun noget der tages op når krisen rammer. Vi skal forholde os til at krisen, -at mænds vold drab af kvinder er konstant- og skal behandles og opfattes som en samfundskrise og folkeoplysningskrise i Danmark og i hele verden.

Find hele teksten på instagram eller facebook og link til politiken her:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8139619/»Kvinder-siger-fra-hver-evige-eneste-dag-over-for-mænds-krænkelser-og-overgreb«?shareToken=Fa_xENAAbp4w

#SarahEverard#TextMeWhenYouGetHome#MeToo#EnBlandtOs#Talomvold#STOPvoldmodkvinder#Kvindergørmodstand#Centerformagtanalyse#ENDgenderbasedviolence#Feminist

NY PODCASTSERIE: Tal om Vold, af Anna My

I podcasten Tal om Vold deler vi vores oplevelser med vold og overlevelse. Vi kommer ind på emner, som kan være triggering for nogen, så mærk efter, om du har lyst til at høre med.

Anna er terapeut hos Tal om Vold. Tal om vold er en del af Center for Magtanalyse, hvor vi tilbyder gratis gruppeterapi for voldsudsatte og individuelle samtaler.Fælles for os hos Tal om Vold er, at vi alle selv har haft vold inde på livet.

Annas mål med podcasten er at give ofre for vold muligheden for at dele deres historie. Oftest går der mange år, før man er i stand til at tale om den vold, man har været udsat for. Det kan give følelser af empowerment, når man endelig gør det. Ved at tale åbent om vores oplevelser med vold, kan vi eliminere den skam og de tabuer, der er forbundet med volden. For vold og traumer trives bedst i tavshed.

#Talomvold


Følg med på vores sociale platforme