Vision

Vision

Et Danmark uden vold!

Mission

Vi bryder tabuer ved at tale om vold.

Vi dele vores viden om vold. Vi skaber indsigt gennem analyser og folkeoplysning i ulighedens og voldens kompleksiteter.

Vi heler og forebygger vold gennem gratis gruppeforløb til alle voldsudsatte.

Vi tilbyder strategier til individer og samfundsinstanser for at afmontere vold i det private og det offentlige rum.

Værdier 

Fællesskab – Lighed – Evidensbaseret viden – Empatisk modstand – Uddannelse og Feminisme.

Vi implementerer vores værdier i vores foreningsliv og i alle vores arbejdsgange.