Selvstændigt Ligestillingsministerium

Som et led i vores handlingsstrategi for at stoppe vold i Danmark, finder vi det nødvendigt at få et seperat Ligestillingsministerium som karakteriserer mænds vold som en samfunds- og folkeoplysningskrise.

Ligestillingsministeriet findes, lige nu, under Beskæftigelsesministeriet. Men når vi gennemgår regeringens handlingsplaner for at stoppe volden, finder vi ikke nogle ambitiøse strategier.

Faktisk ser vi slet ikke, at handlingsplanerne har fokus på voldsforebyggelse. Det betyder, at de midler der sættes af til at stoppe volden mod (primært) kvinder er forbeholdt ambulant rådgivning og krisecentre.

Vi mener at de uambitiøse handlingsplaner primært symptombehandler et samfundsproblem, der rammer størstedelen af samfundet.

Vi mener, at voldsforebyggelse handler om at afmontere kønsstereotypopdragelse af børn og danne unge individer, der forstår at identificere egne grænser samt respekterer andres grænser gennem samtykkebaseret dialog.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe der aktivt arbejder på at skabe et seperat Ligestillingsministerium. Skriv til os hvis du vil være med.

Som et led i arbejdet skriver vi en rapport sammen med fem studerende fra Roskilde Universitet.